CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tagency cung cấp dịch vụ gì?

Tagency cung cấp cho khách hàng 3 loại dịch vụ: (1) Dịch vụ tư vấn về chiến lược và kế hoạch kinh doanh, (3) Dịch vụ quản lí thực thi dự án kinh doanh, và (3) Dịch vụ đào tạo về kiến thức kinh doanh. Trong đó tư vấn về chiến lược, kế hoạch kinh doanh và quản lí thực thi là giải pháp cốt lõi của Tagency mang tên SPO – Giải pháp kinh doanh tổng thể.

Click xem chi tiết tại đây.

Có cần trả trước chi phí gì để được tư vấn không?

Bạn chỉ cần nhập thông tin đầy đủ theo form hướng dẫn để được nhận bản Chiến lược kinh doanh, Kế hoạch kinh doanh và Quy trình thực thi. Chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp để tìm hiểu kĩ hơn mong muốn của người ra quyết định cuối cùng  sau khi bạn gửi về Bản nhập thông tin doanh nghiệp.

Click tại đây để tới mục đăng ký.